Alltid på havets villkor

Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden. Trygghet, kunskap och omsorg är värden vi värnar om. Dessa genomsyrar allt från det miljövänliga fisket, de smakrika produkterna till kundrelationer och samhällsansvar. Vi levererar våra smakrika produkter i Norden, övriga Europa och vidare ut i världen.

Foodservice

Marenor har ett brett produktsortiment. Vår flexibilitet gör att vi snabbt kan anpassa produktionen till marknadstrender och olika kunders specifika behov. Ett av våra grundläggande krav är att samtliga våra artiklar ska komma från arter och områden med bärkraftiga fiskbestånd. Det är en fråga om kvalitet och förtroende.

FÖRSÄLJNING

Magnus Johansson
E-post: magnus.johansson@marenor.se

Storkök
Försäljningen av våra storköksprodukter för den svenska marknaden sker via säljbolaget Säljpartner Häll&Co, tel 08-672 0750, www.saljpartner.com

Retail

Vårt retailsortiment förenar tradition och matglädje med moderna produktionsmetoder. Vi bearbetar och förpackar produkterna i egna fabriker och kan därför säkerställa full spårbarhet. Du hittar våra retailprodukter i de flesta svenska matvarubutiker.

FÖRSÄLJNING

Ulrica Wahlund
E-post: ulrica.wahlund@marenor.se

 

Produktutveckling - Kärnan i vår verksamhet.

Vi har investerat stora resurser inom detta viktiga fokusområde och har en hel avdelning med två olika produktutvecklingskök där vi samlat alla nödvändiga spetskompetenser inom gastronomi och mikrobiologi. Med vår egen och våra kunders gemensamma kunskap skapar vi kvalitetsprodukter av absolut världsklass.

Produktutveckling handlar om en välbalanserad blandning av kreativitet, kunskap och trygghet. Vi har god koll på rådande mattrender, hög kompetens inom mikrobiologi samt ett gott förtroende för våra egna smaklökar.

”Vår produktutveckling skall medverka till att skapa mervärde för våra kunder genom att erbjuda attraktiva och miljömedvetna måltidslösningar.”

Kvalitet

Kvalitetspolicy:
”Vi skall vara en effektiv, serviceinriktad och kommunikativ leverantör av främst förädlade marina livsmedel som motsvarar våra myndigheters och våra kunders krav, behov och förväntningar på matsäkerhet och god mat.”

Kvalitet

E-post: quality@marenor.se

 

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete på Marenor

Marenor ligger långt fram när det gäller kvalitetsarbete. Ingenting lämnas åt slumpen och kvalitetskänslan är väl förankrad hos oss alla. Vi arbetar utifrån myndigheternas krav och är dessutom certifierade enligt kvalitetsstandarden FSSC22000 som ställer långt hårdare krav än livsmedelslagen.

FSSC22000 fokuserar på de administrativa strukturernas kvalitet och standarden är godkänd av GFSI (Global Food Safety Initiative).

Övriga certifieringar på företaget är KRAV, MSC och ISO 14001.

En minutiös kvalitetskontroll

I samtliga anläggningar pågår ett aktivt kvalitetsarbete. Vi gör alltid noggranna kontroller på ankommande råvaror samt fortsätter kontrollarbetet genom hela produktionsprocessen.

I det dagliga kvalitetsarbetet är mätning av salthalt, pH-värde och vattenhalt några av våra viktigaste verktyg. I vårt eget labora- torium kontrollerar vi mikrobiologi, och vi tar även hjälp av ett externt laboratorium för att säkerställa produktens kvalitet, säkerhet och stabilitet genom hela produktens livslängd.

Tack vare vår noggrannhet och egenkontroll kan vi garantera en mycket hög livsmedelssäkerhet.

e