Alltid på havets villkor

Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden. Trygghet, kunskap och omsorg är värden vi värnar om. Dessa genomsyrar allt från det miljövänliga fisket, de smakrika produkterna till kundrelationer och samhällsansvar. Vi levererar våra smakrika produkter i Norden, övriga Europa och vidare ut i världen.

Foodservice

Marenor har ett brett produktsortiment. Vår flexibilitet gör att vi snabbt kan anpassa produktionen till marknadstrender och olika kunders specifika behov. Ett av våra grundläggande krav är att samtliga våra artiklar ska komma från arter och områden med bärkraftiga fiskbestånd. Det är en fråga om kvalitet och förtroende.

FÖRSÄLJNING

Magnus Johansson
E-post: magnus.johansson@marenor.se

Storkök
Försäljningen av våra storköksprodukter för den svenska marknaden sker via säljbolaget Säljpartner Häll&Co, tel 08-672 0750, www.saljpartner.com

Retail

Vårt retailsortiment förenar tradition och matglädje med moderna produktionsmetoder. Vi bearbetar och förpackar produkterna i egna fabriker och kan därför säkerställa full spårbarhet. Du hittar våra retailprodukter i de flesta svenska matvarubutiker.

FÖRSÄLJNING

Ulrica Wahlund
E-post: ulrica.wahlund@marenor.se

 

Produktutveckling - Kärnan i vår verksamhet.

Vi har investerat stora resurser inom detta viktiga fokusområde och har en hel avdelning med två olika produktutvecklingskök där vi samlat alla nödvändiga spetskompetenser inom gastronomi och mikrobiologi. Med vår egen och våra kunders gemensamma kunskap skapar vi kvalitetsprodukter av absolut världsklass.

Produktutveckling handlar om en välbalanserad blandning av kreativitet, kunskap och trygghet. Vi har god koll på rådande mattrender, hög kompetens inom mikrobiologi samt ett gott förtroende för våra egna smaklökar.

”Vår produktutveckling skall medverka till att skapa mervärde för våra kunder genom att erbjuda attraktiva och miljömedvetna måltidslösningar.”

Kvalitet

Kvalitetspolicy:
”Vi skall vara en effektiv, serviceinriktad och kommunikativ leverantör av främst förädlade marina livsmedel som motsvarar våra myndigheters och våra kunders krav, behov och förväntningar på matsäkerhet och god mat.”

Kvalitet

E-post: quality@marenor.se

 

Om oss

Då, nu och i morgon.

Du får en vink om vår verksamhet när du kikar närmare på namnet. Marenor. Mare är det latinska ordet för hav. Nor signalerar vårt nordiska ursprung.

De nordiska haven är källan till vår verksamhet, och har så varit sedan förra sekelskiftet. Bröderna Alfred och Otto Bovik lade in premiärsillen på Boviks Konservfabriker på det tidiga 1900-talet. Med fast och traditionsfylld hand drev de företaget till att bli en av Bohusläns mest framgångsrika konservfabriker.

Och åren har gått. Företagsformen har förändrats, metoderna har förfinats och produkterna har utvecklats, men traditionen och hantverket är desamma. Och framför allt – passionen! I över hundra år har våra kunder kunnat lita på att våra produkter är framtagna på havets villkor.

De senaste åren har varit oerhört produktiva. Under namnet Domstein gjorde vi oss ett respekterat namn inom vår bransch och tog täten både vad gäller kvalitet och produktutveckling.

I slutet av 2014 var det dags för nästa fas då ägarrollen togs över av Kverva AS, en stor nordnorsk sjömatsproducent, och Domstein blev Marenor. Nu har vi ännu större kraft bakom oss för att ta oss an framtiden.

e