Alltid på havets villkor

Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden. Trygghet, kunskap och omsorg är värden vi värnar om. Dessa genomsyrar allt från det miljövänliga fisket, de smakrika produkterna till kundrelationer och samhällsansvar. Vi levererar våra smakrika produkter i Norden, övriga Europa och vidare ut i världen.

Foodservice

Marenor har ett brett produktsortiment. Vår flexibilitet gör att vi snabbt kan anpassa produktionen till marknadstrender och olika kunders specifika behov. Ett av våra grundläggande krav är att samtliga våra artiklar ska komma från arter och områden med bärkraftiga fiskbestånd. Det är en fråga om kvalitet och förtroende.

FÖRSÄLJNING

Magnus Johansson
E-post: magnus.johansson@marenor.se

Storkök
Försäljningen av våra storköksprodukter för den svenska marknaden sker via säljbolaget Säljpartner Häll&Co, tel 08-672 0750, www.saljpartner.com

Retail

Vårt retailsortiment förenar tradition och matglädje med moderna produktionsmetoder. Vi bearbetar och förpackar produkterna i egna fabriker och kan därför säkerställa full spårbarhet. Du hittar våra retailprodukter i de flesta svenska matvarubutiker.

FÖRSÄLJNING

Ulrica Wahlund
E-post: ulrica.wahlund@marenor.se

 

Produktutveckling - Kärnan i vår verksamhet.

Vi har investerat stora resurser inom detta viktiga fokusområde och har en hel avdelning med två olika produktutvecklingskök där vi samlat alla nödvändiga spetskompetenser inom gastronomi och mikrobiologi. Med vår egen och våra kunders gemensamma kunskap skapar vi kvalitetsprodukter av absolut världsklass.

Produktutveckling handlar om en välbalanserad blandning av kreativitet, kunskap och trygghet. Vi har god koll på rådande mattrender, hög kompetens inom mikrobiologi samt ett gott förtroende för våra egna smaklökar.

”Vår produktutveckling skall medverka till att skapa mervärde för våra kunder genom att erbjuda attraktiva och miljömedvetna måltidslösningar.”

Kvalitet

Kvalitetspolicy:
”Vi skall vara en effektiv, serviceinriktad och kommunikativ leverantör av främst förädlade marina livsmedel som motsvarar våra myndigheters och våra kunders krav, behov och förväntningar på matsäkerhet och god mat.”

Kvalitet

E-post: quality@marenor.se

 

Om oss

Kungshamn, Sverige

  • I januari 1995 stod nya fabriken klar i Kungshamn. Fabrihemsida_kungshamnken är byggd för att klara de krav som ställs på en modern anläggning för högförädlade frysta och kylda produkter. Marenor AB är certifierat för PAS 220/ ISO 22000/ FS22000, ISO 14000, FSC, MSC, KRAV och EU-ekologiskt, och arbetar enligt HACCP.
  • ​I fabriken finns fyra separata produktionslinjer. På dessa linjer produceras gratänger och färdigrätter,
  • panerade och förstekta produkter, samt caviar. Även nakna fiskfiléer processas i anläggningen. Fabriken är
  • godkänd av Statens Livsmedelsverk, med godkännandenummer SE 906 EG.
  • Produktionsanläggning byggd: 1995 – Produktionsyta: 3 300 m² – Serviceyta: 4 600 m² – Produktionskapacitet: – 6 000 ton/år

 

Dalskogen, Lysekil, Sverige 

  • Anläggningen är en sammanslagning av Fram Foods och Domsteins verksamheter i Lysekil.hemsida_dalskogen
  • I fabriken produceras sill, ansjovis, kylda tubprodukter, t.ex kaviar, pastejer och majonnäs, för marknader över hela världen. Anläggningen är certifierat för PAS 220/ ISO 22000/ FS22000, ISO 14001, KRAV, FSC och EU-ekologiskt, samt arbetar enligt HACCP. Fabriken är godkänd av Statens Livsmedelsverk, med godkännandenummer SE 901 EG. Produktionsanläggning är byggd 2012 – Produktionskapacitet: – 7 000 ton/år

 

Grötö, Lysekil, Sverige

  • I fabriken produceras lutfisk, fryst och kyld, samt traditionell alspånsrökning av rom. hemsida_groto
  • Anläggningen är certifierat för PAS 220/ ISO 22000/ FS22000, ISO 14001, KRAV, FSC och EU-ekologiskt, samt arbetar enligt HACCP. Fabriken är godkänd av Statens Livsmedelsverk, med godkännandenummer SE 903 EG. Produktionsanläggning är ombyggd: 2005 – Produktion- och serviceyta: 1700 m² – Produktionskapacitet: – 3 000 ton/år
e